rock & BLUES

TE REJA

Ky është festivali më i ri në Prizren që po sjell artistët më të njohur ndërkombëtar

rock & BLUES

Thirrje per vullnetare

Jeni një i ri/e re që ju pëlqejnë angazhimet në fusha të ndryshme të artit? Ju pëlqen të jepni ndihmën tuaj në realizimin e projekteve me përmasa të mëdha e të vecanta? Koordinimi në punën me grup është një ndër karakteristikat tuaja?

Atëherë kjo thirrje është për JU!

Në kuadër të festivalit “Prizren Rock&Blues Music Festival” shoqata “Melodia e Rrok&Bluz në Turizëm kërkon të angazhojë vullnetarë gjatë implementimit të festivalit!

Vullnetarët do të përfshihen në implementimin e festivalit duke filluar me seanca informuese ku do të njiheni me cdo detaj dhe informacion të nevojitshëm mbi realizimin e projektit. Në fund të projektit vullnetarët do të pajisen me çertifikatë!

Të interesuarit të plotësojnë të dhënat sipas formës si më poshtë:

Afati i dërgimit të aplikimit është deri më 15/05/2022, ora 17:00. Ju mirëpresim!

rock & BLUES

TE REJA

rock & BLUES

Thirrje per vullnetare

Jeni një i ri/e re që ju pëlqejnë angazhimet në fusha të ndryshme të artit? Ju pëlqen të jepni ndihmën tuaj në realizimin e projekteve me përmasa të mëdha e të vecanta? Koordinimi në punën me grup është një ndër karakteristikat tuaja?

Atëherë kjo thirrje është për JU!

Në kuadër të festivalit “Prizren Rock&Blues Music Festival” shoqata “Melodia e Rrok&Bluz në Turizëm kërkon të angazhojë vullnetarë gjatë implementimit të festivalit!

Vullnetarët do të përfshihen në implementimin e festivalit duke filluar me seanca informuese ku do të njiheni me cdo detaj dhe informacion të nevojitshëm mbi realizimin e projektit. Në fund të projektit vullnetarët do të pajisen me çertifikatë!

Të interesuarit të plotësojnë të dhënat sipas formës si më poshtë:

Afati i dërgimit të aplikimit është deri më 15/05/2022, ora 17:00. Ju mirëpresim!

rock & BLUES

subscribe

Prizren Rock & Blues Music Festival do të zhvillohet në datën 10&11 Qershor 2023, në ITP Park Prizren. Ky edicion i pare i festivalit do të jetë i hapur për të gjithë pjesëmarrësit.

rock & BLUES

SUBSCRIBE

Prizren Rock & Blues Music Festival do të zhvillohet në datën 10&11 Qershor 2023, në ITP Park Prizren. Ky edicion i pare i festivalit do të jetë i hapur për të gjithë pjesëmarrësit.

SPONSORS

ROCK & BLUES

faqs