rock & BLUES

MUZEU I “ROCK & BLUES” Ne PRIZREN

Një nga projektet kryesore të veprimtarisë së shoqatës do të jetë dhe ndërtimi i Muzeut të parë të Rock & Blues ne rajon. Muzeu do të ruaj historitë që përfshijnë breza të tërë të Rock & Blues.

Artikuj të ekspozuar, filma artistikë të realizuar, video, materiale leximi dhe, natyrisht, shumë muzikë do të jenë disa nga materialet që do të ekspozohen në muze. Muzeu synohet të ketë mbi 100.000 vizitorë në vit duke i ofruar një mundësi të mësojnë rreth artistëve/bandave të Rock&Blues dhe se si ata kanë kontribuar në historinë dhe rëndësinë kulturore të muzikës rock duke vlerësuar dhe kontributet e tyre në përhapjen e muzikës rock dhe blues të qytetit të Prizrenit dhe Ballkanit Perëndimor.

Muzeu ka si objektiv kryesor promovimin e rajoneve nëpërmjet artistëve. I gjithë ndërtimi i muzeut do të sjell gjithë trashëgiminë dhe potencialin turistik të qyteteve nëpërmjet historisë së rock and blues

rock & BLUES

subscribe

Prizren Rock & Blues Music Festival do të zhvillohet në datën 10&11 Qershor 2023, në ITP Park Prizren. Ky edicion i pare i festivalit do të jetë i hapur për të gjithë pjesëmarrësit.

rock & BLUES

SUBSCRIBE

Prizren Rock & Blues Music Festival do të zhvillohet në datën 10&11 Qershor 2023, në ITP Park Prizren. Ky edicion i pare i festivalit do të jetë i hapur për të gjithë pjesëmarrësit.

NEWS

LAJME

NEWS

LAJME