10 & 11 JUNE 2023

PRIZREN ROCK & BLUES MUSIC FESTIVAL

Festivali Rock& Blues në qytetin e Prizrenit është frymëzuar nga vetë fillimet e muzikës rock dhe blues në Kosovë duke pasur parasysh elementet e përbashkëta të muzikës popullore, të kujtesës, historisë, ndjenjës sublime të dashurisë dhe revoltës.  Me qëllimin e vetëm për të promovuar potencialin tonë turistik, përmes Festivalit të Muzikës Rock and Blues në Prizren do të sjellim në skenë grupet dhe artistët më të njohur kombëtar/rajonal dhe ndërkombëtar të  muzikës rock dhe blues.

Rock&blues do të ketë si objektiv kryesor edukimin e brezave në këtë zhanër si edhe do të kontribuojë në promovimin e turizmit si një potencial i pashfrytëzuar që do të ndihmojë ekonominë vendase.

10 & 11 JUNE 2023

PRIZREN ROCK & BLUES MUSIC FESTIVAL

Festivali Rock& Blues në qytetin e Prizrenit është frymëzuar nga vetë fillimet e muzikës rock dhe blues në Kosovë duke pasur parasysh elementet e përbashkëta të muzikës popullore, të kujtesës, historisë, ndjenjës sublime të dashurisë dhe revoltës.  Me qëllimin e vetëm për të promovuar potencialin tonë turistik, përmes Festivalit të Muzikës Rock and Blues në Prizren do të sjellim në skenë grupet dhe artistët më të njohur kombëtar/rajonal dhe ndërkombëtar të  muzikës rock dhe blues.

Rock&blues do të ketë si objektiv kryesor edukimin e brezave në këtë zhanër si edhe do të kontribuojë në promovimin e turizmit si një potencial i pashfrytëzuar që do të ndihmojë ekonominë vendase.

rock & BLUES

subscribe

Prizren Rock & Blues Music Festival do të zhvillohet në datën 10&11 Qershor 2023, në ITP Park Prizren. Ky edicion i pare i festivalit do të jetë i hapur për të gjithë pjesëmarrësit.

rock & BLUES

SUBSCRIBE

Prizren Rock & Blues Music Festival do të zhvillohet në datën 10&11 Qershor 2023, në ITP Park Prizren. Ky edicion i pare i festivalit do të jetë i hapur për të gjithë pjesëmarrësit.

NEWS

LAJME

NEWS

LAJME